Business training

Business training

Business Trainings

Η Dynamical Coaching Lab προσφέρει εξειδικευμένα επιχειρηματικά σεμινάρια, ομαδικά και ατομικά, βασισμένα στις προκλήσεις της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας.

Εκπαίδευση Στελεχών

Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων υψηλής ποιότητας με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Εταιρικά Σεμινάρια

Εταιρικά Σεμινάρια

Υλοποιούμε εκπαιδευτικά σεμιναριακά πακέτα προσαρμοσμένα (customized) στις ανάγκες του οργανισμού σας.

Personal Branding

Personal Branding

Χτίσε αποτελεσματικά την προσωπική σου εικόνα. Personal Branding είναι η τέχνη της προσωπικής σου εικόνας. Μάθε πώς να ξεχωρίσεις και να γίνεις κορυφαίος στο είδος σου.

Business Mastery

Business Mastery

Μάθε πώς να εξελίξεις όλα τα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να αναπτύξεις τις επιχειρηματικές σου δεξιότητες και κατά συνέπεια την αποδοτικότητα της επιχείρησής σου. Μάθε πώς να ισορροπείς ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή.

Staff Motivation

Staff Motivation

Η ικανότητα ενθάρρυνσης και να παρακίνησης του προσωπικού έχει καθοριστική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Παρακίνησε, ενέπνευσε και απελευθέρωσε όλο το δυναμικό των εργαζομένων σου. Μάθε πώς να δημιουργείς ένα θετικό εργασιακό κλίμα, στο οποίο το ανθρώπινο δυναμικό να λειτουργεί προς τον κοινό στόχο που τους έχετε θέσει.

Start Ups

Start Ups

Καθοδήγηση των startupers σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας της νεοφυούς επιχείρησής τους. Εκπαίδευση στα οικονομικά μοντέλα στα οποία μπορούν να δομηθούν οι κοινωνικές start–ups επιχειρήσεις.

Restart

Restart

Συνέβη στη ζωή σου μια απόλυση, μια οικονομική δυστυχία, ένα διαζύγιο? Ανέκτησε τη χαμένη αυτοπεποίθηση και την πίστη στις δυνάμεις σου με τα εργαλεία του life coaching. Σε βοηθούμε να κάνεις ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα και να πάρεις τον έλεγχο της ζωής στα χέρια σου.

Business Coaching

Business Coaching

Επιχειρηματική ανάπτυξη και βελτίωση μέσα από στοχοθεσία, οργάνωση επιχειρηματικού σχεδίου και χάραξη στρατηγικής. Με συγκεκριμένες διαδικασίες παρέχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα στους πελάτες μας.

Στρατηγικές Marketing

Στρατηγικές Marketing

Στρατηγικές για την προσέλκυση περισσότερων πελατών και δημιουργίας περισσότερων κερδών. Αναβάθμισε τις γνώσεις και τις πρακτικές σου και αύξησε τις πωλήσεις και την κερδοφορία σου.

Εκπαιδευτικές Αποδράσες

Εκπαιδευτικές Αποδράσες

Οργανώνουμε εκπαιδευτικές αποδράσεις (study-tours) και ταξίδια αναψυχής με στόχο τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων , την ανανέωση , τη δικτύωση και τη βιωματική μάθηση με ευχάριστο τρόπο.

Advertising Solutions

Advertising Solutions

Βγες μπροστά από τον ανταγωνισμό. Παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημιστικές λύσεις στις επιχειρήσεις.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Καθοδήγηση και εκπαίδευση στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις . Το προφίλ και οι ικανότητες του κοινωνικού επιχειρηματία.

.