Καλλιέργησε τον κήπο των σκέψεών σου και ανάλαβε την ευθύνη του εαυτού και της ζωής σου