Πώς μια επιχείρηση (κομμωτηρίου) αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών;